Skip to content

Executive & Board Search.

Bij CrossInt zijn we gespecialiseerd in oplossingen voor executive search en recruitment op directie- & board niveau. Talent kan je niet vangen, wel uitnodigen voor een doel waar ze zelf in geloven. Daarom jagen we niet op hoofden, maar inspireren we geesten. En daarom spreken we met kandidaten over hun loopbaan, niet over een job. Bij CrossInt leiden we mensen weg van de oorlog om talent, naar het kruispunt waar ze elkaar helpen groeien.  

Waar gedreven mensen kruisen, groeien succesvolle bedrijven

Bij CrossInt kruisen we talent met leiderschap. Visie met daadkracht. Goesting met overtuiging. We kruisen paden van mensen die samen grootse dingen kunnen verwezenlijken. Wij geloven in een sociale en economische wereld zonder grenzen, zonder onderscheid, noch plafonds, waar medewerkers floreren en bedrijven vooruitgaan omdat ze dezelfde horizon zien. Wij weten dat je in die wereld mensen niet kan vangen, maar wel kan uitnodigen om mee te bouwen aan waar ze zelf in geloven.

Wij vervolledigen teams met de ontbrekende stukjes van de puzzel

We tonen gedreven mensen over de hele wereld de weg naar hun missie en vervolledigen teams met de ontbrekende stukjes van de puzzel. Ons werk leidt tot resultaat omdat we eerst de juiste condities scheppen, zodat mensen weten waar ze voor kiezen. Omdat we in de schoenen liepen van wie we vandaag vooruit helpen. Omdat we getraind zijn in het vormen van leidinggevenden en daarbij kunnen terugvallen op bewezen kennis en beproefde wetenschap. En vooral, omdat we mensen niet in hokjes steken maar vleugels geven. Bij CrossInt leiden we mensen weg van de oorlog om talent, naar het kruispunt waar ze elkaar helpen groeien.

Bij CrossInt hebben we specifieke expertise ontwikkeld in het in kaart brengen, traceren, contacteren, actief benaderen en begeleiden van professionals wereldwijd. Deze expertise vloeit voort uit een diepgaande kennis van de menselijke psychologie, de arbeidsmarkt en de veranderende culturele en zakelijke omgevingen.

Wij begrijpen uw markt en vanuit onze marktkennis en kennis van organisatiestructuren stellen wij u de personen voor die het best bij uw behoeften & bedrijfscultuur passen, de beste kandidaten beschikbaar in de markt en geïnteresseerd in uw business, rekening houdend met de beste praktijken inzake diversiteit, gelijkheid en integratieprincipes. Wij geloven oprecht dat zowel u als klant en de kandidaat ten volle overtuigd moeten zijn wanneer jullie aan een gezamenlijk professioneel avontuur beginnen. 

Contacteer ons

Op zoek naar een bestuurder, directielid of andere sleutelfiguur in uw organisatie?

Vertrouw dan op de expertise van CrossInt. Wij kunnen bouwen op een uitgebreide ervaring in diverse sectoren en functies. Onze direct search business unit dekt alle rollen af vanaf het niveau hogere bedienden tot middenkader, en onze board & executive search business unit dekt alle rollen af van directie tot C-suite level of bestuurder functies.

Bovendien passen wij voor elke opdracht 'actieve search' toe. Actieve search is een rekruteringsstrategie die wij bewust gebruiken om potentiële kandidaten te vinden die momenteel niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Wij gaan telkens actief op zoek naar kandidaten die al werkzaam zijn bij concurrenten of in vergelijkbare functies elders, of die de juiste skills en competencies hebben, of die klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière. Door zulke kandidaten actief te benaderen, vergroten we de kans aanzienlijk om meer topkandidaten aan te trekken die anders misschien niet zouden hebben gesolliciteerd.

Executive search is deels vergelijkbaar met een schaakspel. Net als bij schaken vergt het een goeie strategie, een vooruitziende blik en een grondige kennis van het spel en je tegenstander om te slagen in executive search. Maar wanneer de juiste stukken samenkomen, kan het resultaat schaakmat staan in de vorm van een succesvolle en impactvolle aanwerving. En dat is waar wij naar streven, want waar gedreven mensen kruisen, groeien succesvolle bedrijven!

Wil je meer weten over onze Board, Executive & Direct Search oplossingen? Neem contact op met Wim Van Kerckhove of Bart Verreydt

Contacteer Bart Verreydt

Onze methodologie

Intake & functiebeschrijving

Bij de start van het zoekproces is het van cruciaal belang om de organisatie en de rol goed te begrijpen.
Tijdens een intakegesprek met alle relevante stakeholders komen we te weten waarom de functie vacant is, hoe de organisatie is gestructureerd en welk profiel wordt gezocht.

Vervolgens stellen we een functieomschrijving op die in onderling overleg wordt overeengekomen, waarbij we ervoor zorgen dat alle aspecten van de vacature - harde en zachte vaardigheden, ervaring, culturele fit en beloning - volledig op elkaar zijn afgestemd.

Begrijpen waarom uw bedrijf een "employer of choice" is en waarom kandidaten geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de vacature zal ons helpen bij het vertellen van ons verhaal en het positioneren van de rol, wanneer we mensen opbellen die in aanmerking komen voor een carrièrestap.

 

Zoekstrategie en targetlijst

Een volgende stap is het opstellen van onze zoekstrategie. We bepalen onze marktbenadering, brengen relevante industrieën in kaart, stellen een gedetailleerde lijst van target bedrijven op en onderzoeken gerelateerde functies. De consultant die verantwoordelijk is voor de opdracht wordt voor deze oefening ondersteund door een 'researcher' en senior sleutelpersonen binnen onze organisatie bewaken en begeleiden de aanpak.

Kandidaten in kaart brengen

Op basis van de aanpak en de targetlijst zal de toegekende 'researcher' beginnen met het identificeren en in kaart brengen van kandidaten die aan het overeengekomen profiel voldoen. Een eerste 'longlist' met kandidaten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. Hiervoor steunen wij niet-exhaustief op onze eigen en externe databases, ons netwerk en actieve search. In bepaalde omstandigheden kunnen daar specifieke advertenties aan toegevoegd worden, waarbij de actieve arbeidsmarkt wordt aangeboord.

Contacteren, screenen & selecteren van kandidaten

Alle relevante kandidaten worden door de researcher of consultant in alle discretie en vertrouwelijkheid benaderd. Tijdens een telefonische screening krijgen we een eerste inzicht in het profiel en het karakter van de kandidaat. Dit doen we zorgvuldig om positieve vooringenomenheid met betrekking tot het functieprofiel te vermijden. Daarom vragen we met open vragen naar de ervaring van de kandidaat, relevante vaardigheden, intrinsieke motivatie, ambitie en enthousiasme voor een nieuwe carrièrestap.

Als de kandidaat voldoet aan het functieprofiel en geïnteresseerd is in de functie, wordt hij of zij uitgenodigd voor een persoonlijk diepte-interview met de toegekende consultant. Dit gesprek is gebaseerd op de "STAR-methodologie" en "Appreciative Inquiry" om de belangrijkste competenties te beoordelen en te onderzoeken in hoeverre de kandidaat voldoet aan de criteria voor de functie en in hoeverre hij of zij bij de cultuur past.

Tijdens dit interview focussen we op de werkervaring en het gedrag van de kandidaat, om zo de sterke punten, de ontwikkelingsbehoeften en de toekomstige ambitie correct te bepalen. Door te focussen op successen, stellen we de kandidaat in staat om vrijuit te praten op een niet-conflicterende manier, zodat we zeker de informatie verkrijgen die we zoeken. Op basis van het diepte-interview wordt voor de opdrachtgever een gedetailleerd rapport opgesteld met een sterkte/ontwikkelingsanalyse op de harde en zachte competenties en salarisvoorwaarden/verwachtingen.

'Shortlist' van kandidaten

Na de diepte-interviews voorziet de consultant de klant van het CV van de kandidaat en een rapport met samenvattende commentaren. Wij streven naar een shortlist van een aantal sterke kandidaten, maar wachten niet met het voorstellen van de verschillende respectievelijke kandidaten tijdens het proces. Uiteraard blijven wij de planning van de interviews en het terugkoppelingsproces over en weer faciliteren.

Klantinterviews & referentiechecks

Vanaf dit stadium wordt de opdrachtgever actiever betrokken bij het wervingsproces.

Finale kandidaten worden gevraagd om specifieke referenties en er worden 'in-dept checks' gedaan en gerapporteerd door ons of door u als opdrachtgever.

De consultant treedt op in een faciliterende en adviserende rol naar de opdrachtgever en kandidaat gedurende het gehele proces, inclusief salarisonderhandelingen, met als doel elkaar te vinden in een win-win overeenkomst.

Omdat we ons terdege bewust zijn van de noodzaak van een goede en efficiënte opvolging, werken we met wekelijkse updates, waarbij de consultant de voortgang van de opdracht en mogelijke valkuilen of aandachtspunten proactief communiceert.

Project team & proceskwaliteit

Een team van drie consultants + administratieve ondersteuning, zal betrokken zijn bij de oplevering van elke opdracht. Een aangewezen teamlid bewaakt of alle interne procedures met betrekking tot het selectieproces en onze communicatie richting opdrachtgever en kandidaat gerespecteerd worden.

Deze aanpak werd geauditeerd en beloond met het Federgon-kwaliteitslabel. Kandidaten kunnen ook te allen tijde opgevolgd en beoordeeld worden via onze Vincere CRM-tool.