Skip to content

Diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn kritische componenten in elke organisatie, zo ook bij CrossInt.  Bedrijven die diversiteit, gelijkheid en inclusie omarmen, zullen ongetwijfeld de vruchten plukken van een levendig, divers en inclusief personeelsbestand. Bij Cross International kunnen we dit alleen maar aanmoedigen en mee promoten door het kruisen van divers talent met divers leidershap, en dit met de mens erachter in het achterhoofd en middels een doorleefde DEI ethos.

Diversiteit

Diversiteit is de aanwezigheid van verschillen binnen een bepaalde omgeving. Op de werkplek kan dat verschillen in ras, etniciteit, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd en sociaal-economische klasse betekenen. Het kan ook verwijzen naar verschillen in fysieke mogelijkheden, je moedertaal, of je al dan niet kinderen hebt, ook dat zijn allemaal componenten van diversiteit.

Contacteer ons

Gelijkheid & Inclusie

Gelijkheid is het proces dat ervoor zorgt dat processen en programma's onpartijdig en eerlijk zijn en gelijke resultaten opleveren voor elk individu.

Inclusie is ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen op de werkplek. Dit betekent dat elke werknemer zich comfortabel en gesteund voelt door de organisatie als het gaat om hun authentieke zelf te zijn.

Contacteer ons

Een doorleefd DEI ethos

Door deze drie elementen te combineren, is DEI een ethos dat de waarde van verschillende stemmen erkent en inclusiviteit en het welzijn van werknemers benadrukt als centrale facetten van succes. Om deze waarden tot leven te brengen, moeten bedrijven programma's en initiatieven implementeren die hun organizaties actief diverser, rechtvaardiger en inclusiever maken.

De werving van diverse kandidaten bij executive & direct search is daarom essentieel voor organisaties die de sterke punten en unieke perspectieven van een reeks individuen willen benutten om zo groei en innovatie te stimuleren. Het wervingsproces moet zodanig zijn opgezet dat vooroordelen worden geëlimineerd en dat iedereen op zijn of haar verdiensten wordt beoordeeld.

Bedrijven die diversiteit, gelijkheid en inclusie omarmen, zullen ongetwijfeld de vruchten plukken van een levendig, divers en inclusief personeelsbestand. Bij Cross International kunnen we dit alleen maar aanmoedigen en mee promoten door het kruisen van divers talent met divers leidershap, en dit met de mens erachter in het achterhoofd en met een doorleefde DEI ethos.