Skip to content

Milieu, Maatschappij & Governance.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance).  ESG  staat voor het zoeken naar een gezond evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Een duurzame ESG aanpak blijkt een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren, niet alleen aan profit, maar ook aan people en planet. 

De 3 ESG criteria

De milieu criteria gaan na hoe een organizatie bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieu-uitdagingen (bijvoorbeeld inzake afval, verontreiniging, carbon footprint, energieverbruik, etc.).

De sociale criteria kijken naar hoe een organizatie zijn mensen behandelt (bijvoorbeeld inzake beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en misleidende verkoop).

De governance criteria brengen in kaart hoe een bedrijf bestuurd wordt (bijvoorbeeld inzake verloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, deontologie en integriteit, en brede diversiteit en structuur, deugdelijk ondernemingsbestuur).

Een duurzame ESG aanpak in een snel veranderende wereld

Bij CrossInt begrijpen we dat de wereld snel verandert en dat bedrijven mee moeten zijn met de laatste trends om concurrerend te blijven. Daarom helpen we onze klanten bij het vinden van het beste talent om hun organisaties door deze uitdagende tijden te leiden. ESG is een belangrijk onderdeel geworden van ons wervingsproces bij CrossInt. We zoeken kandidaten die een sterke staat van dienst hebben op het gebied van duurzaamheidskwesties, het bevorderen van sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid en het handhaven van hoge normen qua corporate governance.

Wij geloven dat dit niet slechts nice-to-have kwaliteiten zijn in een leider, maar essentiële kwaliteiten voor elk modern bedrijf. Bij CrossInt kruisen we talent met leiderschap en brengen we de beste kandidaten samen met de meest innovatieve bedrijven. Wij geloven dat de toekomst van het bedrijfsleven ligt in de handen van degenen die een positieve impact op onze planeet en samenleving willen maken.