Skip to content

Ethos.

01.Onze waarden

De kern van onze dienstverlening wordt gevormd door onze waarden, die de drijvende kracht vormen achter alles wat we doen. Onze waarden definiëren wie wij als CrossInt zijn, en belangrijker nog, ze onderscheiden ons van onze concurrenten. Zij vormen het fundament waarop wij onze reputatie voor het leveren van uitzonderlijke service en ondersteuning aan onze klanten hebben gebouwd. 

Meer info

02.Appreciative Inquiry

Het is onze vaste overtuiging dat, om te beoordelen of de kandidaat voldoet aan de criteria met betrekking tot zijn/haar vermogen om teams te leiden, anderen te inspireren en complexe situaties te beheersen, we diepte-interviews moeten afnemen die verder gaan dan de standaardvragen.  Dit is de reden dat we de bekende STAR-methodologie (Situatie - Taak - Actie - Resultaat) combineren met de methodologie van Appreciative Inquiry (AI) (waarderend onderzoek). Met deze combinatie biedt CrossInt een unieke aanpak.

Meer info

03.Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) zijn kritische componenten in elke organisatie, zo ook bij CrossInt.  Bedrijven die diversiteit, gelijkheid en inclusie omarmen, zullen ongetwijfeld de vruchten plukken van een levendig, divers en inclusief personeelsbestand. Bij CrossInt kunnen we dit alleen maar aanmoedigen en mee promoten door het kruisen van divers talent met divers leidershap, en dit met de mens erachter in het achterhoofd en middels een doorleefde DEI ethos.

Meer info

04.Milieu, Maatschappij & Governance

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance).  ESG  staat voor het zoeken naar een gezond evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Een duurzame ESG aanpak blijkt een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren, niet alleen aan profit, maar ook aan people en planet. 

Meer info

05.Technologie & Artificiële intelligentie

Human resources en technologie gaan hand in hand. Bij CrossInt geloven we dat de juiste technologie en Artificiële Intelligentie (AI) ons kunnen helpen om onze zoektocht naar de beste kandidaten te optimaliseren en onze algemene efficiëntie te stroomlijnen en de candidate experience te verbeteren.

Meer info