Skip to content

Onze waarden.

De kern van onze dienstverlening wordt gevormd door onze waarden, die de drijvende kracht vormen achter alles wat we doen. Onze waarden definiëren wie wij als CrossInt zijn, en belangrijker nog, ze onderscheiden ons van onze concurrenten. Zij vormen het fundament waarop wij onze reputatie voor het leveren van uitzonderlijke service en ondersteuning aan onze klanten hebben gebouwd. 

Wij geloven dat onze waarden onze belangrijkste onderscheidende factor zijn, en ze maken ons echt uniek in de markt. Wij zetten ons in om een persoonlijke, efficiënte en professionele ervaring te bieden aan elk van onze klanten, terwijl we de hoogste normen van ethiek en integriteit handhaven. Onze waarden komen tot uiting in de manier waarop wij zaken doen en in de kwaliteit van onze dienstverlening.

De waarden van CrossInt - echt team-, klant- en kandidaatgericht, respectvol open en samenwerkend, authentiek positief, opererend met hoge integriteit, passie en verantwoordelijkheid, en waardering voor diversiteit en inclusie - vormen een sterke basis voor onze langdurige zakelijke relaties. Wanneer iedereen in ons bedrijf deze waarden begrijpt en naleeft, kunnen ze worden toegepast op alle aspecten van het bedrijf, van verkoop en marketing tot personeelszaken en bedrijfsvoering.

Team-, klant-en kandidaatgerichtheid

Team-, klant- en kandidaatgerichtheid vertaalt zich in het feit dat wij oprechte interesse tonen voor de business van onze klanten, de klanten van onze klanten, de zorgen van onze klanten. Daarnaast bouwen we mee aan de ontwikkeling van de loopbaan van onze kandidaten -en eigen teamleden-, en focussen we op inzicht hebben in hun passies, in wat hen drijft, wat ze gemaakt heeft tot de persoon die ze vandaag zijn. 

Bij CrossInt kruisen we talent met leiderschap. Visie met daadkracht. Goesting met overtuiging. We kruisen paden van mensen die samen grootse dingen kunnen verwezenlijken. Wij geloven in een sociale en economische wereld zonder grenzen, zonder onderscheid, noch plafonds, waar medewerkers floreren en bedrijven & kandidaten vooruitgaan omdat ze dezelfde horizon zien. Wij weten dat je in die wereld mensen niet kan vangen, maar wel kan uitnodigen om mee te bouwen aan waar ze zelf in geloven.

Contacteer ons

We tonen gedreven mensen over de hele wereld de weg naar hun missie en vervolmaken teams met de ontbrekende stukjes van de puzzel. Ons werk leidt tot resultaat omdat we eerst de juiste condities scheppen, zodat mensen weten waar ze voor kiezen. Omdat we in de schoenen liepen van wie we vandaag vooruit helpen. Omdat we getraind zijn in het vormen van leidinggevenden en daarbij kunnen terugvallen op bewezen kennis en beproefde wetenschap. En vooral, omdat we mensen niet in hokjes steken maar vleugels geven. Bij CrossInt leiden we mensen weg van de oorlog om talent, naar het kruispunt waar ze elkaar helpen groeien.

Want waar gedreven mensen kruisen, groeien succesvolle bedrijven

Respectvolle openheid en samenwerking

Respectvolle openheid en samenwerking is eerlijke feedback geven aan onze kandidaten. Ze wijzen op hun sterke maar ook op hun aandachtspunten. Ze effectief tips aanreiken waarmee ze aan de slag kunnen in de verdere uitbouw van hun loopbaan.

Daarnaast niet alleen ja-knikken tegen een klant, maar onze klanten ook intellectueel uitdagen, ze durven een spiegel voor te houden of ze challengen in de oplossingen die ze zoeken om hun organisatie verder te optimaliseren.

Deze respectvolle openheid en manier van samenwerken is een andere belangrijke waarde die ons helpt positieve en duurzame relaties te creëren. Wanneer onze teamleden, klanten en kandidaten zich op hun gemak voelen om hun ideeën en meningen constructief te delen, en wanneer iedereen openstaat voor verschillende perspectieven, ontstaat er een innovatievere en productievere werkomgeving en samenwerking. Samenwerking en co-creatie helpt ook om vertrouwen op te bouwen, omdat mensen voelen dat iedereen samenwerkt aan één gemeenschappelijk doel.

Deze openheid en samenwerking leiden tot betere probleemoplossing, omdat iedereen zijn eigen expertise, perspectief en ervaringen kan inbrengen om de beste oplossingen te vinden. Door onze proactieve en open manier van communiceren, ons dagelijks gedrag en interacties maximaliseren we de klant- en kandidaatbeleving. Zo bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op, de essentiële ingrediënten voor succes en partnerships op lange termijn.

Contacteer ons

Authentiek positief

De waarde van authentiek positief zijn helpt bij het creëren van een positieve en energieke werkomgeving. Het glas is halfvol, zelfs al is het halfleeg. Kritiek moet, maar enkel opbouwend. Problemen genoeg, maar ook altijd een oplossing, de zon schijnt immers altijd achter de wolken…dat is authentiek positief zijn. 

Als mensen zich oprecht gewaardeerd, gesteund en thuis voelen op het werk, dan zijn ze intrinsiek gemotiveerd en maximaal betrokken bij hun werk. Een positieve instelling kan ook helpen om moeilijke situaties te voorkomen en sterkere relaties op te bouwen. Onze focus op authenticiteit betekent dat iedereen wordt aangemoedigd zichzelf te zijn en zijn eigen unieke sterke punten en perspectieven in te brengen, wat kan leiden tot nauwere samenwerking en dus betere dienstverlening.

Werken met hoge integriteit, passie en verantwoordelijkheid

Werken met hoge integriteit, passie en verantwoordelijkheid is een andere essentiële waarde in onze organizatie. Wanneer iedereen begrijpt hoe belangrijk het is om het juiste te doen op de juiste manier, ontstaat een cultuur van wederzijds vertrouwen en respect met hoge integriteit en etische standaarden. Passie voor het werk helpt om teamleden te motiveren en te betrekken, en verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden en beslissingen. Deze waarden helpen een cultuur te creëren waarin iedereen samenwerkt aan het gemeenschappelijke klantendoel, en waarin iedereen zich gewaardeerd en gesteund voelt. Wij geloven in een sociale en economische wereld zonder grenzen, zonder onderscheid, noch plafonds, waar medewerkers floreren en bedrijven vooruitgaan omdat ze dezelfde horizon zien. We breken kooien open en wekken daarmee energie op voor verdere groei.  

Waarderen van diversiteit en inclusie

Ten slotte is het waarderen van diversiteit en inclusie essentieel in een mensenbedrijf als het onze. Wanneer iedereen de unieke achtergronden, ervaringen en perspectieven van anderen begrijpt en respecteert, ontstaat een meer inclusieve en ondersteunende werkomgeving. Dit kan leiden tot meer creativiteit en innovatie, omdat iedereen zijn of haar eigen unieke ideeën en perspectieven inbrengt. Bovendien helpt het omarmen en doorleven van diversiteit en inclusie bij het creëren van een cultuur waarin iedereen zich oprecht gewaardeerd en gerespecteerd voelt, wat cruciaal is voor intrinsieke motivatie, hogere betrokkendheid en succes op lange termijn.