Skip to content

Het DNA van modern leiderschap: inzichten van de 4 partners van Cross International.

Over modern leiderschap, de sleutel tot professioneel succes, generatiekloven en digitalisering. De 4 partners van Cross International namen de tijd voor een uitgebreid interview, waarin ze hun visie op de leiders van morgen uit de doeken doen.

Cross International: een klinkende naam, maar wat doen jullie nu eigenlijk?

Wij zijn gespecialiseerd in executive & board search, recruitment outsourcing, executive interim management, en bieden uitgebreid leiderschapsadvies & consultancy. Wij willen ons differentiëren op de markt door een superieure service te bieden tegen aanvaardbare prijzen. Wij zijn wat ze noemen een agile boutique firm; bij ons ben je geen nummer en krijg je 110% aandacht.

Wij bestaan ondertussen 23 jaar en willen anticiperen op de negatieve stereotypen waar de sector van ‘headhunters’ soms - al dan niet terecht - mee te maken krijgt: hoge tarieven en een beperkte service. Wij doen het anders: onze missie is om telkens de verwachtingen van zowel onze klanten als onze kandidaten te overtreffen met een hoogwaardige service van A to Z. We streven naar marktconforme prijzen en het maximaliseren van zowel onze expertise in verschillende sectoren, als van ons uitgebreide, internationale netwerk van senior profielen.

Wat ons drijft, is een centrale focus op diepgaande expertise in rekrutering, ‘customer intimacy’, premium service & kwaliteit, de menselijke aanpak en een uitgesproken ambitie om de noden van onze lokale en internationale klanten grondig te begrijpen. Zo kunnen we holistisch met hen meedenken over de meest impactvolle en toekomstgerichte oplossingen voor hun menselijk kapitaal -van recruitment training & coaching over recruitment outsourcing tot executive search, en zo duurzame lange termijn partnerships uitbouwen.

Het gaat er bij Cross International om het verhaal en de business van de klant grondig te begrijpen en de juiste persoon te vinden om hun succes mee te helpen realiseren. Dit betekent niet alleen de juiste kandidaat vinden, maar ook zorgen dat deze bijdraagt aan het bedrijf. De juiste match is cruciaal, zowel voor de klant als de kandidaat is een verkeerde keuze bijzonderlijk pijnlijk. We zijn ons zeer bewust van deze verantwoordelijkheid. De arbeidstijd en het geld dat je verliest aan een foute aanwerving is dan zo groot, dat het honorarium van een kantoor als het onze in het niets verdwijnt. Sterker nog: de juiste medewerkers selecteren is intussen zo belangrijk geworden dat het ook de toekomst van een bedrijf bepaalt!

Het is een grote verantwoordelijkheid om de goede leiders van morgen te mogen zoeken en mee selecteren. De leiderschappsstijl evolueert! Hoe definiëren jullie de nieuwe leider in de hedendaagse bedrijfswereld?

Helemaal juist. Een leider moet tegenwoordig kunnen navigeren in een dynamische en snel veranderende werkplek en economische context. Ze moeten in staat zijn om zich snel aan te passen en beschikken over nieuwe kerncompetenties en waarden. Enkele belangrijke elementen zijn flexibiliteit, mobiliteit, diversiteit en inclusie, welzijn, work-life balance, levenslang leren en ontwikkeling, milieubewustzijn, duurzaamheid, en het vermogen om zelfsturende teams te leiden.

Er is een kentering aan de gang. We zien de nieuwe leider als iemand met kwaliteiten die, vaak ten onrechte en simplistisch als 'vrouwelijk' bestempeld worden, maar in werkelijkheid overstijgen ze gender.

Het zijn universele menselijke kwaliteiten die cruciaal zijn voor effectief, modern leiderschap. Ze benadrukken de noodzaak van een meer inclusieve en holistische benadering, waarbij de waarde van diversiteit in perspectieven en stijlen wordt erkend.  

Dit omvat aspecten van dienend leiderschap, waardengedrevenheid, en een combinatie van technologische en persoonlijke vaardigheden. Belangrijk voor ons is dat de nieuwe leider emotionele intelligentie en empathie toont.

Leiderschap draait nu meer om het samenbrengen van de intelligentie en krachten van het team, in plaats van het alleen dragen van visie. Weg met de einzelgänger, tijd voor de teamspeler.

Nieuwe leiders moeten ook een gevoel voor humor en zelfrelativering hebben. Dat helpt bij het nemen van verantwoordelijkheden voor de carrières van mensen en bedrijfsbelangen. Humor is ook belangrijk voor het creëren van een lichte sfeer en het ontwapenen van situaties. De nieuwe leider draagt een grote verantwoordelijkheid, niet alleen voor individuen, maar ook voor het grotere geheel en de toekomst van het bedrijf.

Welke kerncompetenties beschouwen jullie als essentieel voor leiders in een moderne werkplek?

In de moderne werkplek, die wordt gekenmerkt door een snelle evolutie van technologie, flexibiliteit, inclusie, en een holistische benadering van werknemerswelzijn, zijn bepaalde kernelementen cruciaal. Om succesvol te zijn in deze dynamische omgeving, zijn competenties zoals emotionele intelligentie, empathie, aanpassingsvermogen, flexibiliteit en veerkracht van groot belang.

Leiders moeten zowel teamspelers als zakenmensen zijn. Dit vereist een holistische benadering van leiderschap, waarbij authenticiteit, vertrouwen en mensgerichtheid vooropstaan. Authenticiteit en vertrouwen overkoepelen en onderbouwen eigenlijk veel van de andere waarden.

Het is essentieel dat leiders niet alleen focussen op de zakelijke aspecten, zoals omzet en klantensucces, maar ook op het welzijn van hun team. Natuurlijk is er een grote maar: de business moet ook wel blijven draaien. Een evenwicht tussen zakelijke doelen en mensgerichte benaderingen is dus echt cruciaal. Leiders moeten in staat zijn positieve werkrelaties en interacties te stimuleren. Dat zal zich dan weer vertalen in goede financiële resultaten en waarde voor aandeelhouders.

Is het dan de kip of het ei? Eerst de business, of eerst het welvaren van de mensen?

Goede vraag. Waar het vroeger de kip of het ei was, is het nu bijna de kip en het ei tegelijkertijd. Je kan het niet in de ene of de andere volgorde meer doen: ze zijn allebei even cruciaal. Moderne leiders moeten in staat zijn om de zakelijke doelen te realiseren zonder het welzijn van hun mensen te schaden. Bovendien zal het proactief vooropstellen van het welvaren van je mensen meestal leiden tot sterke(re) business resultaten - maar de business mag er uiteraard ook niet onder lijden. Het is dus een kwestie van het juiste evenwicht hierin te vinden.

Duidelijk! Welke trends zien jullie vandaag nog in leiderschap, naast deze balans tussen zakelijk inzicht en menselijke kwaliteiten?

Duurzaamheid is een hele belangrijke factor. Dat komt overal terug vandaag de dag, en zeker ook in leiderschap. Moderne leiders moeten manieren vinden om duurzaamheid en zakelijke doelen te integreren. Dit gaat verder dan alleen milieubewustzijn; het omvat ook het creëren van duurzame relaties en werkomgevingen. Ook hier geloven we in een gezond evenwicht tussen financieel-economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

Daarnaast zien we nog een trend die hand in hand gaat met de aandacht voor DEI (Diversity, Equity and Inclusion) en ESG (Environmental, Social & Governance): de waardegedrevenheid van hedendaagse leiders. Zeker bij de jongere generaties, de leiders van morgen, merken we hoe belangrijk het is dat er een hoger doel is. Dit hoger doel wordt tastbaarder en meetbaarder door, onder andere, aandacht voor het milieu en sociaal welzijn. De meest populaire werkgevers zijn tegenwoordig bedrijven met een gezond en ambitieus DEI- en ESG-beleid - op voorwaarde dat die ambitie ook daadwerkelijk in daden wordt omgezet.

Ook hier is het belangrijk om aan te halen dat er een balans moet zijn. We evolueren naar een andere manier van zaken voeren, maar op het einde van de rit tellen de cijfers en business resultaten ook mee. Dit vereist dan weer een evenwicht tussen idealisme en pragmatisme.

Hoe gaan jullie hiermee om als jullie kandidaten plaatsen?

In onze benadering van leiderschap richten we ons op het welzijn en de groei van mensen, zowel professioneel als persoonlijk. Dit kan als 'fluffy' of ‘geitenwollensokken’ worden beschouwd, maar wij geloven dat het op de lange termijn bijdraagt aan motivatie en succes. Het gaat om het creëren van een werkomgeving waar mensen zich gewaardeerd voelen en kunnen groeien.

Bedrijven die diversiteit, gelijkheid en inclusie omarmen, zullen ongetwijfeld de vruchten plukken van een levendig, divers en inclusief personeelsbestand. Bij Cross International kunnen we dit alleen maar aanmoedigen en mee promoten door het kruisen van divers talent met divers leiderschap, en dit met de mens erachter in het achterhoofd, en met een doorleefd DEI ethos.

We begrijpen dat de wereld snel verandert en dat bedrijven mee moeten zijn met de laatste trends om concurrerend te blijven. Daarom helpen we onze klanten bij het vinden van het beste talent om hun organisaties door deze uitdagende tijden te leiden. ESG is een belangrijk onderdeel geworden van ons wervingsproces. We zoeken kandidaten die een sterke staat van dienst hebben op het gebied van duurzaamheidskwesties, het bevorderen van sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid en het handhaven van hoge normen qua corporate governance.

Wij geloven dat dit niet slechts nice-to-have kwaliteiten zijn in een leider, maar essentiële kwaliteiten voor elk modern bedrijf. Bij Cross International kruisen we talent met leiderschap en brengen we de beste kandidaten samen met de meest innovatieve bedrijven. Wij geloven dat de toekomst van het bedrijfsleven ligt in de handen van degenen die een positieve impact op onze planeet en samenleving willen maken.

Over complementariteit gesproken: nooit eerder werkten zoveel generaties samen op de werkvloer. Wat is jullie visie hierop?

Klopt. Wij zien de complementariteit van verschillende generaties op de werkvloer als een geweldige kans voor bedrijven. Elke generatie heeft zijn eigen unieke vaardigheden, ervaringen en perspectieven. Het is belangrijk om deze diversiteit te omarmen, en zeker niet als bedreiging te zien. Het is alleen maar goed wanneer generaties elkaar vinden: daar worden alle partijen beter van. Uiteindelijk zijn er vandaag aan de top mensen nodig die inspireren en leiden, eerder dan managen. En dat kan iemand van elke generatie zijn. Echte leiders kunnen over generatiekloven heen stappen, ongeacht hun leeftijd. Ze inspireren mensen van alle generaties.

Daarnaast moeten  we rekening houden met de verschillende benaderingen van generaties ten opzichte van bijvoorbeeld technologie, digitale hulpmiddelen of thuiswerken. Er moet een balans worden gevonden tussen de nieuwe manieren van werken en traditionele methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en voorkeuren van verschillende generaties. We geloven sterk in het omarmen van diversiteit en kruisbestuiving van verschillende generaties.

We geven graag een voorbeeld, zonder stereotiep te willen denken. Babyboomers hebben vaak een schat aan ervaring en kennis. Door deze te delen kunnen ze jongere generaties helpen om de zakelijke wereld beter te begrijpen en om te gaan met uitdagingen. Generatie X is vaak goed in het omgaan met technologie en het oplossen van problemen, en kan zo jongere generaties helpen om efficiënter te werken en om te gaan met complexe problemen. Generatie Y is dan weeral eerder goed in creativiteit en samenwerking en kan zo oudere generaties helpen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en beter om te gaan met de continu veranderende omstandigheden. Generatie Z voelt zich thuis in de wereld van sociale media en een digitale omgeving en kan zo oudere generaties helpen omgaan met de nieuwste technologieën en trends.

Om de complementariteit en kruisbestuiving van verschillende generaties optimaal te benutten, is het belangrijk om een inclusief en divers werkklimaat te creëren. Dit betekent dat bedrijven kansen moeten bieden aan alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of perspectief. Het betekent ook dat bedrijven open moeten staan voor (constructieve) feedback en bereid moeten zijn om te leren van elkaar.

Hoe heeft die verschuiving naar digitaal werken de eigenschappen beïnvloed die jullie zoeken in potentiële leiders? We denken hierbij o. a. aan beschikbare data om performance te meten, maar bijvoorbeeld ook aan remote werken.

Digitale tools bieden inderdaad veel controle- en trackingmogelijkheden. Echter, het is cruciaal om deze tools bewust en met respect voor vertrouwen te gebruiken. Hoewel digitale platforms meer inzicht bieden in de activiteiten van medewerkers, is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen controle en het behoud van vertrouwen.

De verschuiving naar digitaal werken verandert ook onze aanpak in leiderschap. We leggen meer nadruk op resultaten en kwaliteit dan op strikte werktijden. Dit zorgt voor intrinsieke motivatie en nauwere samenwerking. Vroeger was het ook allemaal meer eenheidsworst: cultuur en ‘cultural fit’ zijn nu veel belangrijker geworden. Vroeger was er meer nadruk op meting en management, maar nu zien we dat succesvol leiderschap ook afhangt van authenticiteit, vertrouwen, en het cultiveren van een sterke bedrijfscultuur.

Er is duidelijk veel veranderd. Hoe zien jullie de evolutie van leiderschapsontwikkeling in de nabije toekomst en wat is jullie advies aan de leiders van morgen?

Leiderschap blijft snel veranderen door exponentiële technologische veranderingen en de veranderende wereld in het algemeen. Ons advies? Jezelf in vraag durven stellen, jezelf blijven bijscholen en openstaan voor veranderen.  Wees flexibel en durf oude methodes loslaten waar nodig, maar blijf ook vasthouden aan je principes en wat in het verleden al gewerkt heeft. Blijf levenslang leren: je kan nog altijd wel expert zijn in een bepaalde niche, maar het wordt steeds belangrijker om een brede kennis te hebben. Blijf ook dromen op lange termijn, maar wees ‘agile’ genoeg om op korte termijn bij te sturen.

Balans is dus duidelijk hét codewoord. Vat ik jullie advies zo goed samen?

Absoluut. En misschien nog een belangrijk ander advies… Werk met CrossInt samen, natuurlijk ;-)

Goeie tip. Over Cross International gesproken, wat voor leiders zijn jullie zelf?

We zijn 4 erg verschillende en tegelijkertijd complementaire partners, met een goeie mix van doorgewinterde business & consulting profielen. Daarnaast zit die waardegedrevenheid er bij iedereen in. Het menselijke, warme, participatieve en authentieke. We dragen vertrouwen en respect voor medewerkers, klanten en kandidaten allemaal hoog in het vaandel, en proberen in onze bedrijfsvoering altijd een consensus of oplossing te vinden met respect voor alle stakeholders.

We staan allemaal voor een zeer menselijke benadering, maar wel met de nodige focus op resultaatgerichtheid en de beste uitkomst voor de klant en kandidaat. We focussen op langdurige partnerships gebaseerd op vertrouwen, onderbouwd met efficiënte en goed doordachte processen, de juiste technologie en uiteraard discretie, hoge ethische & kwaliteitsnormen. ‘Walk the talk’ staat ook hoog op onze agenda en zo zijn we volop werk aan het maken van de uitrol van ons ESG charter en het diversifiëren van ons managementteam.

Ook voor ons bedrijf is winstgevendheid een belangrijk doel, maar we willen dit niet ten koste van onze mensen of klanten bereiken. Zo hebben we in het verleden al vaker beslissingen genomen in het voordeel van onze medewerkers of klanten, die een negatieve impact hadden op onze winstgevendheid. Wij denken graag in het breder belang van onze klanten, onze mensen en ons bedrijf. Dat typeert ons DNA en onze bedrijfscultuur.

 … En daarnaast lachen we al eens graag. Het leven is al serieus genoeg, en humor kan complexe zaken soms de luchtigheid geven die ze nodig hebben.

En dat voel je, zelfs tijdens dit gesprek. Bedankt Wim, Frank, Bart en Luc, voor jullie openheid en adviezen!